โฆษณาโปรโมทธุรกิจของท่านอย่างไรให้ประหยัดค่าโฆษณา
  • 24 May 2020
  • 865
  • 1
ในยุคที่ในแต่ละธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง สิ่งที่จะช่วยให้มีลูกค้ามากขึ้นแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาก็คือ การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าแนะนำกันต่อๆไป การขายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าแนะนำกันต่อๆไป แต่กระนั้นก็มิวายจะต้องใช้การโฆษณา-ประชาสัมพัน
อ่านต่อ