ราคาเหมารถตู้ไปต่างจังหวัด ภาคเหนือ

ราคาเหมารถตู้ไปต่างจังหวัด ภาคเหนือ

บริการเช่ารถตู้ /เหมารถตู้ ไป ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก

ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง น่าน ลำพูน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน

     ปลายทาง          ระยะทาง         ค่าน้ำมัน    ระยะเวลา  ราคาส่งอย่างเดียว      ราคาไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน
       จังหวัด         (กิโลเมตร)   ทั้งไปและกลับ     (ชั่วโมง)       (ราคารวมน้ำมัน)                    1วัน                    2วัน  
ชัยนาท                  194             1397                                      3497                      2100                   4200
อุทัยธานี 219 1577   3677 2100 4200
นครสวรรค์ 240 1728   3828 2100 4200
พิจิตร 344 2477   4777 2300 4600
กำแพงเพชร 358 2577   4877 2300 4600
พิษณุโลก 377 2715   5015 2300 4600
ตาก 426 3067   6517 ไม่มี 4600
สุโขทัย 426 3067   6517 ไม่มี 4600
อุตรดิตถ์ 491 3535   8535 ไม่มี 5000
แพร่ 551 3967   8960 ไม่มี 5000
ลำปาง 599 4312   9312 ไม่มี 5000
น่าน 668 4810   10410 ไม่มี 5600
ลำพูน 670 4824   10424 ไม่มี 5600
พะเยา 691 4975   10575 ไม่มี 5600
เชียงใหม่ 696 5011   10611 ไม่มี 5600
เชียงราย 785 5652   12052 ไม่มี 6400
แม่ฮ่องสอน 924 6652   13852 ไม่มี 7200

van service

 

****หมายเหตุ ตารางราคานี้เป็นตารางราคาชั่วคราว ขณะนี้ตารางราคาอยู่ในช่วงปรับปรุงแก้ไข

 โทร 0900205555